Telefony:

Centrala:

Tel. 62 722 25 17

Fax  62 590 36 10

Serwis:
+48 503 120 698

E-mail

biuro@hydrobudjarocin.pl

 

 

stat4u

Przepompownie z laminatu

Zbiorniki z laminatu wykonywane są na bazie żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym i wykonywane są w postaci walca jako konstrukcja monolityczna o średnicy:

800 mm 
1200 mm 
1500 mm 
2000 mm 
2200 mm 
2500 mm

Płaszcz zbiornika, dno, pokrywa jak i pozostałe elementy wykonywane są metodą ręcznego laminowania. Przy podstawie zbiornik wyposażony jest w kołnierz laminatowy ułatwiający zakotwiczenie przepompowni do płyty fundamentowej o ile zaistnieje taka konieczność. Taką koniecznością - przepompowni wykonanych z laminatu, jest wysoki poziom wód gruntowych, ze względu na duża wyporność przy jednoczesnym niewielkim ciężarze własnym samego zbiornika. Wymagane jest wówczas zastosowanie dodatkowe obciążenia. Stosuje się do tego celu płyty żelbetowe lub pierścienie dociążające z typowego kręgu żelbetonowego wypełnionego betonem. Wielkość płyty lub pierścienia dociążającego wyliczone są na podstawie uwarunkowań terenu i założeń projektowych

W zbiorniku (według założeń projektowych) znajdują się fabrycznie osadzone króćce wlotowe, króciec tłoczny, odpowietrzający a także króciec umożliwiający wyprowadzenie wiązek kabli zasilających i sygnałowych. Wykonanie króćców w fazie produkcyjnej zapewnia bardzo dobra szczelność zbiornika.

Maksymalna wysokość zbiornika przy średnicy ?800 mm wynosi 4,0m, natomiast dla pozostałych średnic maksymalna wysokość zbiornika przepompowni to 6,0m.