Telefony:

Centrala:

Tel. 62 722 25 17

Fax  62 590 36 10

Serwis:
+48 503 120 698

E-mail

biuro@hydrobudjarocin.pl

 

 

stat4u

Przepompownie przydomowe PE

Przepompownie z polietylenu PE

Polietylen jest materiałem o bardzo szerokiej odporności chemicznej. Rury z PE nie reagują ze środowiskiem, dlatego uznawane są za produkt wyjątkowo ekologiczny. Dodatkowo rury polietylenowe mogą być w 100% poddane recyklingowi.

 

HYDROBUD Inżynieria Środowiska proponuje swoim klientom przepompownie wytwarzane z wysokiej gęstości polietylenu PE-HD metoda formowania rotacyjnego. Zbiorniki mają budowę monolityczna, trzon zbiornika posiada usztywnienia pierścieniowe które pełnia dwojaką funkcje:

 • wzmacniają konstrukcje
 • stanowią zakotwiczenie w przypadku wypłynięcia zbiornika, ze względu na występowanie wód gruntowych
 •  

  Górna część studzienki została ukształtowana w odpowiedni sposób, który umożliwia zamocowanie włazu żeliwnego bądź pokrywy z polietylenu.

  W przepompowniach tego typu montowane są prowadnice i sprzęgła do pomp, kompletne orurowanie z rur polietylenowych lub ze stali kwasoodpornej wraz z cała potrzebną armatura.

  Nasza firma oferuje swoim klientom przepompownie z PE o następujących średnicach:

   

  1. Ścianka strukturalna jedno-warstwowa

  800 mm

  1000 mm

  1200 mm

  2. Ścianka strukturalna trzy-warstwowa

  1200 mm

  1600 mm

   

  Przydomowe przepompownie ścieków przeznaczone są do odprowadzania ścieków komunalnych, sanitarnych, wód drenażowych, opadowych i odwodnieniowych na większe odległości. Możliwe jest także podnoszenie ścieków na wyższy poziom ( przepompowywanie nieczystości do kolektorów które oddalone są w znacznej odległości od domów jednorodzinnych). Małe gabaryty, prosta konstrukcja jak i prace związane z montażem i eksploatacją to kolejne atuty przydomowych przepompowni ścieków.

   

  Stosowane są w miejscach, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, na brak występowania infrastruktury komunalnej niemożliwe jest korzystanie z tradycyjnej, grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej. Wykorzystywane są również jako zlewnie ścieków w układzie grawitacyjno-tłocznym. Ścieki spływają z jednego lub z kilku okolicznych gospodarstw do zbiornika przepompowni. Następnie dzięki wykorzystaniu pompy zatapialnej tłoczone są rurociągiem do kolektorów zbiorczych sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio do samej oczyszczalni.

   

   

  Przydomowe przepompownie ścieków składają się z:

 • zbiornika;
 • układu pompowego;
 • układu hydraulicznego;
 • skrzynki zasilająco-sterującej;
 •  

   

  Przydomowe przepompownie ścieków wyposażone są w pompy zatapialne. Dzięki zastosowaniu pływakowych regulatorów poziomu cieczy, możliwe jest sterowanie pompą w zależności od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest załączana przy poziomie MAX w zbiorniku a wyłączana przy poziomie MIN eliminując jednocześnie pracę pompy podczas tak zwanego suchobiegu.

   

  Układ pompowy połączony jest z rurociągiem za pomocą złącza kołnierzowego lub szybkozłącza.

   

  Układ hydrauliczny składa się z kołnierzy łączących, zawiesia oraz kompletu zaworów które zapobiegają cofaniu się ścieków a także na ewentualne odcięcie przepływu medium.