Telefony:

Centrala:

Tel. 62 722 25 17

Fax  62 590 36 10

Serwis:
+48 503 120 698

E-mail

biuro@hydrobudjarocin.pl

 

 

stat4u

Monitoring przepompowni

Monitoring i sterowanie pracy przepompowni powinno odbywać się w czasie rzeczywistym na zasadzie stałego, bezkolizyjnego dostępu obiektów (pompowni) do kanałów transmisji danych. Wykorzystywana jest tutaj technologia telefonii komórkowej GSM. Umożliwia ona wymianę danych miedzy stacją monitorująca a sama przepompownia w trybie on-line z wykorzystaniem standardu GPRS ( pakietowe przesyłanie danych, ciągły dostęp do transmisji, opłata za ilość przesłanych danych a nie czas zajęcia kanału, możliwość wizualizacji dzięki systemom SCADA ). Systemy SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition jest coraz częściej stosowany nie tylko ze względu na możliwość podglądu stanu obiektu ale również dzięki temu ze osoba monitorująca przepompownie może w odpowiedni sposób zareagować, mając możliwość sterowania i zarządzania pracą pompowni ( dodatkowo wysyłanie wiadomości tekstowych SMS na wybrany numer telefonu komórkowego). System powiadamiania za pomocą wiadomości tekstowych SMS, to drugi ze sposobów informowania użytkownika o możliwościach wystąpienia awarii ( zanik napięcia, powrót napięcia, alarmy o stanach poziomu medium w zbiorniku, stan pracy pomp, suchobieg ).

 

Zaletą stosowania systemu z wykorzystaniem techniki GPRS jest:

 • monitoring pracy obiektu w trybie on-line przy ponoszeniu kosztów jedynie za transmitowane dane, a nie za czas połączenia,
 • duży zasięg sieci,
 • niskie koszty inwestycji,
 • pełna ochrona dostępu na poziomie sprzętu i operatora,
 • wysoka szybkość transmisji danych,
 • łatwa konfiguracja systemu,
 • transmisja zdarzeniowa w czasie rzeczywistym,
 • wysoka niezawodność przesyłu danych,
 • brak ograniczeń związanych z ukształtowaniem terenu,
 • brak konieczności uzyskiwania pozwoleń na transmisję droga radiową,
 • bardzo niskie koszty eksploatacji w stosunku do oferowanych możliwości (transmisja pakietowa-miesięczny abonament za przesłane dane).
 •  

  Funkcje stacji operatorskiej:

  1. Odpytywanie ( w zadanym odstępie czasowym) wszystkich objętych monitoringiem przepompowni w celu uzyskania następujących informacji o ich stanie:

 • praca pomp - załączanie, wyłączanie, czas pracy;
 • awaria pomp - przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna;
 • suchobieg  praca pomp na sucho;
 • poziom max  maksymalny poziom medium;
 • poziom min  minimalny poziom medium;
 • włamanie  otwarcie pokrywy zbiornika, drzwi szafki;
 • zasilanie  zanik zasilania sieciowego, zasilania awaryjnego;
 • poziom medium  poziom medium w zbiorniku na podstawie odczytu z sondy;
 • prąd pomp  wartość natężenia prądu podczas pracy przepompowni.
 •  

  2. Sterowanie pracą przepompowni:

 • zdalne załączanie, wyłączanie pomp;
 • zdalne odstawienie, dostawienie pomp w zależności od potrzeb;
 • zmiana poziomów  możliwe przy zastosowaniu sondy pomiarowej, której ustawienia decydują o wartościach poziomu medium w zbiorniku i jednoczesnym załączeniu bądź wyłączeniu pomp;
 •  

  3. Awaryjne sterowanie:

 • sterowanie pracą pomp zdalne załączenie, wyłączenie pomp;
 •  

  4. Przedstawienie aktualnych parametrów na obrazkach synoptycznych;

  5. Rejestracja i archiwizacja danych;

  6. wyświetlanie zdarzeń;

  7. Sygnalizacja stanów;

  8. Generowanie alarmów i procedury alarmowej;

  9. Prezentacja danych;

  10. Generowanie raportów  zmianowych, dobowych, tygodniowych itd.;

  11. Komunikacja i jej obsługa;

  12. Praca w sieci lokalnej Ethernet;

  13. Możliwość pracy w Internecie;

   

  Wszystkie dane które generowane są w szafie sterowniczej przesyłane są w formie pakietów danych do stacji bazowej, która bezpośrednio połączona jest z komputerem klasy PC na którym zainstalowano oprogramowanie wizualizacyjne. Dane są obrabiane, konwertowane a następnie wyświetlanie na ekranie monitora w formie graficznej ( wizualizacja, wykresy ). Wszystkie dane są archiwizowane, program daje też możliwość wydruku informacji z danego okresu pracy przepompowni.

  Każdorazowo rodzaj i ilość sygnałów przekazywanych do stacji operatorskiej jest dostosowane do potrzeb użytkownika.

  Ogólna struktura systemu monitoringu GPRS

  Schemat