Telefony:

Centrala:

Tel. 62 722 25 17

Fax  62 590 36 10

Serwis:
+48 503 120 698

E-mail

biuro@hydrobudjarocin.pl

 

 

stat4u

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wszędzie tam, gdzie istnieją sprzyjające warunki gruntowe i brakuje sieci kanalizacyjnej, najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Zalety budowy przydomowej oczyszczalni ścieków to:

 

 • łatwość w transporcie
 • prosta w montażu
 • wymaga minimalnej obsługi
 • bardzo niskie koszty eksploatacji
 •  

  Zasada działania
  Ścieki bytowe doprowadzane są do osadnika gnilnego (1), gdzie ulegają wstępnemu oczyszczaniu w procesie beztlenowej fermentacji. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający (10), i zostają skierowane do studzienki rozdzielającej (2), która dzięki swojej konstrukcji zapewnia ich równomierny rozpływ do nitek drenażowych (5) i do złoża rozsączającego (11) gdzie odbywa się końcowy proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych. Ścieki rozsączone za pomocą rur drenażowych przesiąkają przez warstwy gruntu. Następuje proces biologicznego rozpadu na substancje mineralne, które ostatecznie przedostają się do wódy gruntowej. Aby obieg funkcjonował sprawnie, układ napowietrzająco-wentylacyjny systemu zapewnia stały przepływ powietrza pomiędzy kominkami napowietrzającymi (6) a wylotem odpowietrzenia kanalizacji w budynku (9).

   

   

  KOSZT INWESTYCJI
  Koszt inwestycji, jaką jest przydomowa oczyszczalnia, można porównać z kosztem montażu szamba tradycyjnego. Kolejne lata eksploatacji (koszt wywozu nieczystości z szamba w porównaniu z kosztami uzdatniaczy i przeglądów oczyszczalni) pokazują wyraźnie, jak niskie są koszty eksploatacji oczyszczalni.

  Proponowane zestawy oczyszczalni
  1 Zestaw (dla 2-3 osób)
  - osadnik gnilny z filtrem  1szt.
  - studzienka rozdzielcza  1szt.
  - rury łączące i napowietrzające 1mb - 6szt.
  - rury drenażowe  110mm - 24mb
  - kolanka  110mm, 90stopni - 5szt.
  - kominki napowietrzające  3szt.
  - wkład filtracyjny
  - włóknina  25mb
  - biopreparat  0,5kg.

  2 Zestaw (dla 4-6 osób)
  - osadnik gnilny z filtrem  1szt.
  - studzienka rozdzielcza  1szt.
  - rury łączące i napowietrzające 1mb - 6szt.
  - rury drenażowe  110mm - 48mb
  - kolanka  110mm, 90stopni - 5szt.
  - kominki napowietrzające ? 3szt.
  - wkład filtracyjny
  - włóknina  50mb
  - biopreparat  0,5kg.

  3 Zestaw (dla 7-12 osób)
  - osadnik gnilny 2m bez filtra  1szt.
  - osadnik gnilny 2m z filtrem  1szt.
  - studzienka rozdzielcza  1szt.
  - rury łączące i napowietrzające 1mb - 7szt.
  - rury drenażowe  110mm - 60mb
  - kolanka  110mm, 90stopni - 5szt.
  - kominki napowietrzające  3szt.
  - wkład filtracyjny
  - włóknina  62mb
  - biopreparat  0,5kg.

   

  WARUNKI GRUNTOWE
  Aby można było zainstalować przydomową oczyszczalnię nie ponosząc wyższych kosztów, muszą zostać spełnione dwa główne warunki:
  - poziom wód gruntowych nie powinien być wyższy niż 2 m
  - grunt powinien być w miarę przepuszczalny.

  WARUNKI LOKALIZACJI
  Lokalizując oczyszczalnię, należy zachować następujące odległości:
  - 5 m od ściany budynku z oknami i drzwiami,
  - 2 m od granicy sąsiada lub drogi,
  - 3 m odległości nitki drenażu od drzew,
  - 30 m od ujęcia wody pitnej,
  - 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych.

   

  POJEMNOŚĆ
  Pojemność osadnika powinna być tak dobrana (biorąc pod uwagę ilość ścieków do podczyszczenia na dobę), aby czas przebywania ścieków w osadniku wynosił minimum 2 doby.

  UMIEJSCOWIENIE OSADNIKA
  Osadnik nie powinien być posadowiony dalej niż 10 m od budynku. W przypadku gdy odległość ta musi być większa, przewód dopływu ścieków należy ocieplić. Osadnik nie może być zakopany zbyt głęboko - max 80 cm od przykrycia.

  KONSERWACJA OSADNIKA
  Wykonanie osadnika z polietylenu zapewnia szczelność, odporność na korozję i agresywność ścieków. Poprawne zamontowanie osadnika sprawia, że nie wymaga on żadnej konserwacji.

  OPRÓŻNIANIE OSADÓW
  Opróżnianie osadnika z nagromadzonego osadu dokonujemy raz na około dwa lata. Częściej, bo co pół roku, należy przeczyścić filtr. Z osadnika nie należy usuwać wszystkich ścieków, aby częściowo zachować wytworzoną florę bakteryjną.