Telefony:

Centrala:

Tel. 62 722 25 17

Fax  62 590 36 10

Serwis:
+48 503 120 698

E-mail

biuro@hydrobudjarocin.pl

 

 

stat4u

Sterownice przepompowni

Praca przepompowni to proces w pełni zautomatyzowany. Nasza firma dostarcza kompletne rozdzielnie sterujące w zależności od wymagań naszych klientów. Sterownice służą do zasilania i sterowania praca pompy lub naprzemienna praca pomp (ilość pomp 1-3) w przepompowniach ścieków. Rozdzielnice wykonane są w obudowie metalowej malowanej proszkowo lub w obudowie poliestrowej, stopień ochrony IP65. Mogą być montowane zarówno na zewnątrz budynków jak i wewnątrz, a także w bezpośrednim sąsiedztwie samej pompowni na wolnym powietrzu (obudowy odporne na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony elementów wewnątrz szafy).

 

Budowa sterownicy zależy od:

 • liczby zainstalowanych pomp;
 • parametrów technicznych pomp i silników;
 • sposobu rozruchu;
 • prądu znamionowego;
 • wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową;
 • sposobu komunikacji ze sterownicą.
 •  

   

  Podział sterownic:

  1. Ze względu na sposób zasilania silnika:

 • pompy z bezpośrednim rozruchem silników;
 • pompy z rozruchem silników w układzie gwiazda-trójkat;
 • pompy z układem łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika soft-start;
 •  

  2. Ze względu na sposób sterowania:

 • za pomocą czujników pływakowych;
 • za pomocą czujnika umożliwiającego ciągły pomiar poziomu cieczy;
 • z układem zapobiegającym siorbaniu;
 •  

  Proces sterowania pompami odbywa się w pełni automatycznie, dzięki sygnałom z czujników pływakowych lub czujników hydrostatycznych bądź ciśnieniowych (w szafach sterujących które wymagają zaawansowanego algorytmu sterowania stosujemy sterowniki programowalne PLC). Sterownik pełni rolę pośrednika między urządzeniami peryferyjnymi a stacją obsługi i monitorowania stanu przepompowni. Nadzoruje pracę pompowni i informuje o sytuacjach alarmowych w postaci wysyłanych pakietów danych lub wiadomości tekstowych. W rozdzielnicach wielo-pompowych stosowany jest algorytm naprzemiennego załączania pomp.

   

  Wyposażenie podstawowe szafy sterowniczej:

 • sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku PLC
 • sygnał sterujący - regulatory pływakowe
 • licznik godzin pracy pomp ( dla każdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC)
 • zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
 • zabezpieczenie różnicowo-prądowe
 • zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prądem
 • amperomierze
 • kontrola kolejności i symetrii faz zasilania
 • zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
 • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanów alarmowych,
 • gniazdo 230 V
 • grzałka z termostatem
 •